สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 36.5 ํซ. ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 21.8 ํซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 48.3 มม. ที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง


****************************


ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 13 ต.ค. 62 = 852.9 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 13 ต.ค. 62 = 961.6 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 13 ต.ค. 62 = 1071.6 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 13 ต.ค. 62 = 913.5 มม.