สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ : วัดได้ 37.7 °ซ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้: วัดได้ 22.3 °ซ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา

ปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้ : วัดได้ 13.2 มม. อ.ละอุ่น จ.ระนอง*******************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 21 ก.พ. 67= 74.4 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2245.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 21 ก.พ. 67 = 63.8
มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1760.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 21 ก.พ. 67 = 121.8 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2167.5 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 21 ก.พ. 67 = 36.8 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1433.6 มิลลิเมตร


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้