สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2562


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 37.8 ํซ. ที่ กกษ.นครศรีฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 21.6 ํซ. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 1.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.สตูล

****************************


ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 19 ส.ค. 62 = 664.2 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 19 ส.ค. 62 = 671.4 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 19 ส.ค. 62 = 679.0 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 19 ส.ค. 62 = 661.7 มม.