สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 33.5 °ซ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 17.7 °ซ.ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 30.0 มม. ที่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง


************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 66 = 284.2 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2245.0 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 66 = 199.8 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2021.3 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 66 = 358.2 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2174.5 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 66 = 95.2 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1443.6 มม.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com