สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 33.1 ซ. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 19.5 ํซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 36.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง


************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 15 ธ.ค. 62 = 1343.2 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 15 ธ.ค. 62 = 1343.0 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 15 ธ.ค. 62 = 1768.8 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 15 ธ.ค. 62 = 1266.6 มม.