สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 37.1 °ซ. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 19.9 °ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 3.2 มม. ที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี


************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 24 ก.พ. 63 = 65.9 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2066.7 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 24 ก.พ. 63 = 31.0 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1726.3 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 24 ก.พ. 63 = 53.1 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2012.8 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 24 ก.พ. 63 = 39.3 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1544.8 มม.