สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ : วัดได้ 38.3 °ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา

อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้: วัดได้ 22.5 °ซ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา

ปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้ : วัดได้ 13.3 มม. ที่ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง*******************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 12 มิ.ย. 67= 166.5 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2245.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 12 มิ.ย. 67 = 371.0
มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1760.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 12 มิ.ย. = 431.0 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2168.7 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 12 มิ.ย. = 378.8 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1433.6 มิลลิเมตร


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้