สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 34.0 °ซ ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 22.0 °ซ.ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 72.2 มม. ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล


************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 27 ก.ย. 65 = 1081.0 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2245.0 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 27 ก.ย. 65 = 1227.0 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1760.0 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 27 ก.ย. 65 = 1499.7 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2174.5 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 27 ก.ย. 65 = 1101.5 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1443.6 มม.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้