คณะผู้บริหารศูนย์ฯ

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

นายโชคชัย ชุมนุ้ย
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ

นายสมภพ วิสุทธิศิริ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน

นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร
ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นายจิรศักดิ์ ทองสันติ
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นายปวริศวร เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

ว่าที่ร้อยเอกวุฒิ เนียมประยูร
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

นางสาวสุจินนา กันตาโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com kartli gecis sistemleri kartli gecis sistemleri