รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 28.8 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.1 0.0
หัวหิน ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวแห้ง 28.5 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 0.0
ชุมพร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.7 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 26.8 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.7 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆมาก / มีฝนฟ้าคะนอง 26.0 5.5
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆมาก 25.5 1.1
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 25.6 4.4
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.1 4.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.8 3.7
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.5 0.0
พัทลุง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 27.4 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 27.6 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก 26.1 0.4
คอหงส์ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฝนตกเป็นระยะ 27.0 0.2
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 25.9 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.2 4.5
นราธิวาส ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 27.5 0.2
ยะลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.8 3.2
ระนอง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 27.3 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 28.5 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆมาก 28.4 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 28.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 26.1 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 26.5 0.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 26.7 0.0
สตูล ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก 27.9 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 33.1 23.0 0.0
เกษตรหนองพลับ 32.0 19.5 0.0
หัวหิน 32.0 24.6 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 32.5 22.2 0.0
ชุมพร 31.9 21.5 0.0
เกษตรสวี 32.2 22.0 0.0
สุราษฎร์ธานี 29.7 22.8 18.1
เกาะสมุย 30.7 24.7
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 30.8 22.5 0.4
อุทกพระแสง 33.0 21.8 0.2
นครศรีธรรมราช 30.1 23.2 13.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 29.7 23.4 9.1
อุทกฉวาง 30.5 21.9 1.7
พัทลุง 29.2 24.6 36.0
สงขลา 31.0 25.0 2.9
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 31.6 22.9 0.8
คอหงส์ 29.6 24.0 12.6
สะเดา 31.4 22.1 5.0
ปัตตานี 30.9 23.9 2.4
นราธิวาส 29.9 - 4.2
ยะลา 30.1 23.5 10.3
ระนอง 32.6 22.1 0.0
ตะกั่วป่า 32.0 22.8 0.0
ภูเก็ต 31.5 24.5 4.6
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.9 20.9 14.2
ท่าอากาศยานกระบี่ 32.0 22.9 1.2
เกาะลันตา 29.4 24.5 2.0
ตรัง 29.3 24.6 22.1
สตูล 32.0 24.7 4.0
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้