รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 22.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี n/a เมฆเป็นส่วนมาก 27.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 26.5 0.0
หัวหิน ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 26.0 0.2
ชุมพร ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.0 17.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 24.8 17.8
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.5 4.2
เกาะสมุย ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฝนตกต่อเนื่อง 24.5 32.1
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.2 0.2
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.6 14.4
นครศรีธรรมราช ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.4 8.8
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.5 1.4
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 25.0 10.0
พัทลุง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.7 23.5
สงขลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 27.0 1.8
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 25.2 10.2
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 25.3 3.4
สะเดา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 25.0 5.4
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 26.2 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.5 0.0
ยะลา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.5 0.0
ระนอง ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.0 28.9
ตะกั่วป่า ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า 27.8 19.2
ภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 26.4 2.6
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า 26.5 6.2
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 24.9 2.2
เกาะลันตา ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า 28.6 8.2
ตรัง ลมสงบ เมฆมาก 25.4 23.8
สตูล ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 25.5 33.6
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 28 กันยายน 2565

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 31.4 22.0 12.5
เกษตรหนองพลับ 30.5 23.5 0.5
หัวหิน 31.3 25.3 0.4
ประจวบคีรีขันธ์ 33.0 25.0 0.2
ชุมพร 31.8 24.5 4.0
เกษตรสวี 30.8 24.5 4.2
สุราษฎร์ธานี 32.5 24.0
เกาะสมุย 34.0 24.8 4.2
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 32.4 24.0 20.8
อุทกพระแสง 32.5 23.5 0.0
นครศรีธรรมราช 32.9 25.0 1.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 33.5 25.0 0.3
อุทกฉวาง 32.5 24.0 0.4
พัทลุง 33.5 25.0 0.0
สงขลา 33.0 24.5
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 33.7 23.5 18.2
คอหงส์ 31.8 24.0 10.8
สะเดา 32.0 23.5 7.8
ปัตตานี 32.7 24.5 9.6
นราธิวาส 32.0 24.9 0.0
ยะลา 32.4 24.5 2.5
ระนอง 29.8 23.5 40.5
ตะกั่วป่า 28.8 25.0 45.0
ภูเก็ต 33.5 26.1 4.8
ท่าอากาศยานภูเก็ต 31.2 26.6
ท่าอากาศยานกระบี่ 31.8 - 1.6
เกาะลันตา 30.2 24.2 10.2
ตรัง 33.5 24.6 13.9
สตูล 32.0 23.3 61.1
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้