รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี n/a เมฆเป็นส่วนมาก 31.0 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 30.2 0.0
หัวหิน ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 30.4 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน 30.0 0.0
ชุมพร ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 28.7 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 28.5 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆบางส่วน 30.0 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 30.4 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 30.0 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 30.1 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน 29.5 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆมาก 26.5 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 29.4 0.0
พัทลุง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 28.3 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 29.9 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมแปรปรวน / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 26.9 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 28.7 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 26.0 22.4
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 28.8 0.0
นราธิวาส ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.5 0.0
ยะลา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.6 8.0
ระนอง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 30.0 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆบางส่วน 29.0 0.0
ภูเก็ต ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 30.6 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 31.3 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 29.8 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 30.8 0.0
ตรัง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 29.6 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.1 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 18 เมษายน 2567

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 33.7 26.9 0.0
เกษตรหนองพลับ 39.0 24.0 0.0
หัวหิน 35.7 26.8 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 36.4 27.5 0.0
ชุมพร 35.6 25.5 0.0
เกษตรสวี 36.6 24.5 0.0
สุราษฎร์ธานี 39.6 24.0 0.0
เกาะสมุย 32.5 26.6 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 38.9 23.3 0.0
อุทกพระแสง 40.1 25.3 0.0
นครศรีธรรมราช 36.0 24.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 36.8 23.9 0.0
อุทกฉวาง 39.9 24.5 0.0
พัทลุง 35.0 25.2 0.0
สงขลา 34.0 26.7 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 38.4 24.9 0.0
คอหงส์ 36.5 25.6 0.0
สะเดา 38.0 23.7 0.0
ปัตตานี 35.6 24.5 0.0
นราธิวาส 33.5 23.3 0.0
ยะลา 38.7 26.1 0.0
ระนอง 36.3 25.0 0.0
ตะกั่วป่า 35.1 25.3 0.0
ภูเก็ต 37.8 27.6 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 36.0 25.1 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 38.0 - 0.0
เกาะลันตา 36.0 27.0 0.0
ตรัง 38.0 25.0 0.0
สตูล 37.3 24.5 43.2
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้