รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆบางส่วน 28.3 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
หัวหิน ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 27.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆบางส่วน 26.5 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 25.2 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 23.7 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.7 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 25.7 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 25.5 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน 25.1 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 24.6 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 24.0 0.0
พัทลุง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
สงขลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 26.9 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 26.7 0.0
คอหงส์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 26.5 0.0
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 26.2 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆบางส่วน 25.3 0.0
นราธิวาส ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 26.5 0.0
ยะลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 25.2 0.0
ระนอง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 27.1 0.0
ตะกั่วป่า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 27.7 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 29.5 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 27.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 26.0 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง 27.0 0.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 26.5 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆบางส่วน 27.4 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 32.7 22.4 0.0
เกษตรหนองพลับ 33.8 19.0 0.0
หัวหิน 32.8 23.6 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 32.6 22.5 0.0
ชุมพร 32.0 24.5 0.0
เกษตรสวี 31.5 22.5 0.0
สุราษฎร์ธานี 33.3 20.3 0.0
เกาะสมุย 29.0 26.7 3.1
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 32.0 23.8 0.0
อุทกพระแสง 35.0 22.0 0.0
นครศรีธรรมราช 30.9 22.5 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 31.4 21.9 0.0
อุทกฉวาง 34.5 19.5 0.0
พัทลุง 31.3 23.5 0.0
สงขลา 30.7 25.0 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 33.6 20.1 0.2
คอหงส์ 32.1 24.6 0.0
สะเดา 34.2 20.6 0.0
ปัตตานี 34.1 22.2 0.0
นราธิวาส 30.8 - 0.0
ยะลา 33.0 22.0 0.0
ระนอง 34.0 23.1 0.0
ตะกั่วป่า 35.5 22.0 0.0
ภูเก็ต 37.1 25.5 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 35.1 22.9 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 36.0 22.9 0.0
เกาะลันตา 35.7 25.1 0.0
ตรัง 34.1 21.7 0.0
สตูล 35.3 24.3 0.0
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้