รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ลมสงบ เมฆมาก 29.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.9 0.0
หัวหิน ลมสงบ เมฆบางส่วน 28.6 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.0 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.6 4.6
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.8 14.8
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆบางส่วน 26.2 1.3
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 26.8 7.8
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 8.3
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 26.0 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน 27.4 13.6
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.4 4.4
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 26.5 0.0
พัทลุง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 27.5 5.4
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 28.6 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 27.5 7.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 28.0 4.2
สะเดา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.6 12.2
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 28.1 0.0
ยะลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.6 8.2
ระนอง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 27.0 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 26.4 0.8
ภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.0 2.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 28.3 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 27.3 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 32.5
ตรัง ลมสงบ เมฆบางส่วน 28.0 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.0 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 14 ตุลาคม 2562

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 35.1 24.0 8.4
เกษตรหนองพลับ 33.7 23.2 2.0
หัวหิน 32.0 24.4 16.6
ประจวบคีรีขันธ์ 34.8 23.5 0.0
ชุมพร 34.2 24.7 4.7
เกษตรสวี 34.8 24.5 1.2
สุราษฎร์ธานี 34.2 23.3 0.0
เกาะสมุย 31.5 24.5 7.5
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.2 23.2 0.0
อุทกพระแสง 34.0 21.8 34.6
นครศรีธรรมราช 33.0 23.9 9.9
เกษตรนครศรีธรรมราช 33.3 24.2 2.6
อุทกฉวาง 34.0 23.0 1.7
พัทลุง 33.5 24.5 0.6
สงขลา 32.1 24.9 0.3
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 36.5 22.9 25.0
คอหงส์ 32.8 23.3 0.0
สะเดา 33.9 23.7 3.2
ปัตตานี 34.1 23.5 0.0
นราธิวาส 32.6 - 16.0
ยะลา 34.2 23.2 2.6
ระนอง 32.0 24.8 15.5
ตะกั่วป่า 32.0 23.4 3.4
ภูเก็ต 33.2 24.9 7.8
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.4 22.8 5.4
ท่าอากาศยานกระบี่ 33.1 22.2 5.8
เกาะลันตา 32.5 24.0 2.2
ตรัง 34.2 23.5 11.5
สตูล 32.2 23.8 14.0
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้