รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ไม่ระบุ เมฆบางส่วน 27.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 0.0
หัวหิน ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 28.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 28.0 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.6 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 27.4 0.0
เกาะสมุย ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 27.0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.7 0.0
อุทกพระแสง ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 29.3 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน 27.4 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.1 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆบางส่วน 29.2 0.0
พัทลุง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.8 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 27.5 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 27.1 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.0 0.0
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 29.8 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.4 0.0
นราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 27.2 0.0
ยะลา ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 26.7 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.3 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆบางส่วน 28.3 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 29.8 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 28.8 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ เมฆบางส่วน 30.0 0.0
เกาะลันตา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 28.1 0.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 28.7 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆมาก 29.4 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 30.0 23.4 0.0
เกษตรหนองพลับ 34.8 21.5 0.0
หัวหิน 31.5 24.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 33.0 22.0 0.0
ชุมพร 32.0 22.6 0.0
เกษตรสวี 32.5 21.8 0.0
สุราษฎร์ธานี 31.5 21.4 0.0
เกาะสมุย 29.2 24.7 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 32.5 20.5 0.0
อุทกพระแสง 33.2 20.5 0.0
นครศรีธรรมราช 31.3 22.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 32.0 22.1 0.0
อุทกฉวาง 33.1 20.8 0.0
พัทลุง 31.2 23.8 0.0
สงขลา 30.2 25.5 2.7
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 32.2 22.4 0.0
คอหงส์ 31.6 24.2 0.0
สะเดา 31.5 22.8 0.0
ปัตตานี 31.9 23.5 0.0
นราธิวาส 30.7 23.1 0.0
ยะลา 31.8 23.3 0.0
ระนอง 34.3 22.0 0.0
ตะกั่วป่า 32.5 22.5 0.0
ภูเก็ต 35.0 25.8 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.4 22.6 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 34.5 - 0.0
เกาะลันตา 33.8 24.2 0.0
ตรัง 33.2 22.4 0.0
สตูล 33.1 24.8 0.0
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com