รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 31.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก 30.8 0.0
หัวหิน ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 31.8 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 30.7 0.0
ชุมพร ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 31.4 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 32.0 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 31.5 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 32.7 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 31.5 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 30.2 0.0
นครศรีธรรมราช ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 32.7 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน 33.6 0.0
อุทกฉวาง ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 31.3 0.0
พัทลุง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 30.6 0.0
สงขลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 31.5 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 31.2 0.0
คอหงส์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 31.7 0.0
สะเดา ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 31.7 0.0
ปัตตานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 31.7 0.0
นราธิวาส ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 32.0 0.0
ยะลา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 30.6 0.0
ระนอง ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 30.2 0.0
ตะกั่วป่า ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 30.5 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันตก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 31.2 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 30.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / ลมสงบ เมฆบางส่วน 31.2 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 30.1 0.0
ตรัง ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 30.0 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 30.7 1.6
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 35.1 26.8 0.0
เกษตรหนองพลับ 35.4 24.2 0.0
หัวหิน 31.8 26.8 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ - 25.0 0.3
ชุมพร 34.3 25.5 0.0
เกษตรสวี 34.2 24.9 0.0
สุราษฎร์ธานี 35.7 22.4 0.0
เกาะสมุย 35.7 26.0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 35.5 22.4 0.0
อุทกพระแสง 35.0 22.2 0.0
นครศรีธรรมราช 36.2 24.1 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 37.8 23.5 0.0
อุทกฉวาง 34.4 22.8 0.0
พัทลุง 35.8 24.5 0.0
สงขลา 35.8 26.7 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 34.3 22.6 0.0
คอหงส์ 34.5 23.4 0.0
สะเดา 33.7 23.0 0.0
ปัตตานี 35.1 25.2 0.0
นราธิวาส 33.5 - 0.0
ยะลา 35.2 24.4 0.0
ระนอง 32.6 24.9 0.0
ตะกั่วป่า 32.0 23.9 0.0
ภูเก็ต 34.6 25.2 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 31.9 21.6 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 33.0 22.3 0.0
เกาะลันตา 32.3 24.5 0.0
ตรัง 33.7 24.8 0.0
สตูล 33.5 24.2 1.6
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้