รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี n/a เมฆมาก 28.4 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.2 0.0
หัวหิน ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก 27.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 26.0 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.1 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.2 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 24.5 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 28.5 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.0 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 25.0 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน 25.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 25.1 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.3 0.0
พัทลุง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.0 0.0
สงขลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.3 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมสงบ เมฆมาก 25.8 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 26.4 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.1 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 25.5 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 27.0 0.0
ยะลา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.3 0.0
ระนอง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 25.5 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 24.7 0.0
ภูเก็ต ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 25.9 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆบางส่วน 25.2 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 24.4 0.0
เกาะลันตา ลมสงบ เมฆบางส่วน 26.1 0.0
ตรัง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.7 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 25.6 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 29 กันยายน 2566

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 30.8 25.2
เกษตรหนองพลับ 31.6 25.1 0.8
หัวหิน 33.5 24.7 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 32.5 25.0 1.7
ชุมพร 32.0 25.6
เกษตรสวี 30.8 24.8 0.0
สุราษฎร์ธานี 33.2 24.2 0.2
เกาะสมุย 32.7 24.7 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.8 23.8 0.0
อุทกพระแสง 32.8 24.0 0.0
นครศรีธรรมราช 35.2 24.7 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 34.4 24.5 0.2
อุทกฉวาง 32.5 24.2 0.0
พัทลุง 32.7 25.0 0.0
สงขลา 32.0 26.1 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 33.5 24.1 0.0
คอหงส์ 33.7 25.6 0.0
สะเดา 33.6 23.6 0.0
ปัตตานี 33.5 24.6 0.0
นราธิวาส 32.0 25.7 0.0
ยะลา 33.2 24.8 0.0
ระนอง 30.6 24.6 0.0
ตะกั่วป่า 29.9 23.7 0.4
ภูเก็ต 34.0 25.5 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 30.9 24.1 0.5
ท่าอากาศยานกระบี่ 30.5 - 0.0
เกาะลันตา 31.8 24.3 0.0
ตรัง 33.5 24.4 0.0
สตูล 33.0 24.8 0.0
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้