ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย
และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม
และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2566
ในการนี้ ศอ. ได้พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน ในช่วงวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2566
โดยในช่วงวันที่ 15-19 พ.ย. 66 มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
และช่วงวันที่ 20-21 พ.ย. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


2.JPG
1.JPG
3.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้