ผอ.ศอ.เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัย วาตภัยและดินถล่มอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัย วาตภัยและดินถล่มอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566
เพื่อเตรียมควาพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน วาตภัยและดินโคลนถล่ม ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ.ได้คาดหมายลักษณะอากาศของภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 – มกราคม 2567
ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อจะได้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้