ผส.ตต. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ จากนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายณัทพล ไชยทอง ผส.ตต. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ
จากนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยท่านได้เน้นย้ำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
ต้องทำหน้าที่ในการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
วาระเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม


243799.jpg
401839974_1064022734918451_3664759629359941109_n.jpg
401841050_1064023038251754_5846664883736560258_n.jpg
401842166_1064023574918367_5891934716389002140_n.jpg
402033472_1064023074918417_155153294899483798_n.jpg
402436351_1064022898251768_1956743766130842925_n.jpg
402440245_1064022944918430_9169011331126357500_n.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้