ศอ. เข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการ
เข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ วาตภัย น้ำท่วม จากพายุหมุนเขตร้อน


556788.jpg
556779.jpg
468300.jpg
556852.jpg
556789.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้