ผอ.ศอ.พร้อมด้วยข้าราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ชายแดนใต้ ต. พร่อน อ. เมือง จ. ยะลา

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ชายแดนใต้ ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา
ในการนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายดอเลาะอาลี สาแม ประธานศูนย์ฯ บรรยายถึงขั้นตอนการทำงานของศูนย์ ฯ
พร้อมทั้งได้ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้เฝ้าระวัง ติดตาม และพยากรณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนที่ตก
พร้อมทั้งลำน้ำที่จะเอ่อล้นท่วมหมู่บ้านได้ทันท่วงที


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้