ผอ.ศอ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยนายพิชัย วงษ์แปลง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือน พฤษจิกายน 2566
ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ. ได้รายงานสภาพอากาศ คาดหมายฝนรายสัปดาห์ และพยากรณ์ฝนสะสม ให้ที่ประชุมทราบ
โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


570715.jpg
405239957_901115671586234_1698034423580284159_n.jpg
406595533_901115541586247_1072619027303502511_n.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้