ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.
ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการ
ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566
โดยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
เป็นประธานเปิดการประชุม และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2566
ในการนี้ ศอ. ได้รายงานปริมาณฝนรายเดือนเทียบกับค่าปกติ 30 ปี ของสถานีอุตุฯ ในจังหวัดสงขลา และพยากรณ์อากาศล่วงหน้า ให้ที่ประชุมทราบ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา


2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
9.JPG
10.JPG
13.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้