ศอ.ร่วมกับสำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้น้ำฝนเพื่อการบริโภคอุปโภคอย่างปลอดภัย ณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:00 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการ
ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในการกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้
และส่งเสริมการใช้น้ำฝนเพื่อการบริโภคอุปโภคอย่างปลอดภัย รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำฝน
เพื่อการบริโภคอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้น้ำฝนสำหรับการบริโภคอุปโภคอย่างปลอดภัย
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


4.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้