ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2566

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการ
ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2566
ในการประชุมครั้งนี้ ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นประธานการประชุม
และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2566 ในการนี้ ศอ. ได้รายงานปริมาณฝนรายเดือน
เทียบกับค่าปกติ 30 ปี ของสถานีอุตุฯ ในจังหวัดสงขลา และพยากรณ์อากาศล่วงหน้า ให้ที่ประชุมทราบ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา


11.JPG
1.JPG
2.JPG
4.JPG
12.JPG
8.JPG
IMG_7670.JPG
IMG_7679.JPG
10.JPG
IMG_7672.JPG
LINE_ALBUM_ประชุมศอ.ครั้งที่5_๒๓๑๒๐๖_1.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้