ผอ.ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายความร่วมมือโครงการ SUCCESS เมืองควนลัง ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ร่วมประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายความร่วมมือโครงการ SUCCESS เมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เพื่อร่วมเติมเต็มข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มน้ำควนลัง
ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้