ศอ.เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการส่วนพยากรณ์อากาศ
ได้เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ณ ห้องประชุมซีวิว โรงแรมวีว่า จ.สงขลา
โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ มูลนิธิชุมชนสงขลา และประชาชนชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสนเข้าร่วมประชุม


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้