ศอ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.45 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้ นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วยนายพิชัย วงษ์แปลง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ในการนี้ ผส.สพ. ได้รายงานสภาพอากาศวันนี้ และคาดหมายสภาวะอากาศ 7 วันล่วงหน้า ให้ที่ประชุมทราบ
โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


487759077075059047.jpg
31957.jpg
413913338_916675950030206_7153704982370330494_n (1).jpg
414576872_916675456696922_1890056244113638741_n.jpg
414650516_916675980030203_4533743812370975112_n.jpg
414667570_916675423363592_4240185023514684853_n.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้