ผอ.ศอ. เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำประจำวัน พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กมลพรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำประจำวัน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
และต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อรับฟังสถานการณ์และคาดการณ์ รับมือภัยพิบัติจากน้ำท่วม
ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย อ. ระแงะ จ. นราธิวาส


620630.jpg
620632.jpg
620624.jpg
620625.jpg
620626.jpg
620755.jpg
620859.jpg
620862.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้