นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ( ศึกษาศาสตร์)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร
ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ5.jpg
IMG_8766.jpg
IMG_8841.jpg
IMG_8863.jpg
IMG_8864.jpg
IMG_8869.jpg
IMG_8878.jpg
IMG_8882.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้