ผอ.ศอ. เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กมลพรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ และประชุมติดตามสถานการณ์น้ำประจำวัน
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ. ได้คาดหมายฝนสะสมรายสัปดาห์
ในช่วงวันที่ 27 ธ.ค.66 – 5 ก.พ.67ให้ที่ประชุมทราบ


623102.jpg
623099.jpg
623104.jpg
623101.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้