ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8/2566


วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ
และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8/2566 และเป็นประธานเปิดการประชุม
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว และมีการประชุมผ่านระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ในการนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้คาดหมายสภาวะอากาศ ในช่วงวันที่ 28–30 ธันวาคม 2566
มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร


IMG_8912.jpg
IMG_8897.jpg
IMG_8891.jpg
IMG_8909.jpg
IMG_8919.jpg
IMG_8927.jpg
IMG_8901.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้