ศอ.ร่วมกิจกรรมกับสายการบินไทยเวียตเจ็ท “ปลูกป่าชายเลน Thai Vietjet Fly Green Metro Forest Mangrove I”

วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และข้าราชการฯ
ร่วมกิจกรรมกับสายการบินไทยเวียตเจ็ท “ปลูกป่าชายเลน Thai Vietjet Fly Green Metro Forest Mangrove I”
ณ ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลสาบสงขลา อำเภอสิงหนคร และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา
เพื่อให้สัตว์น้ำแพร่ขยายพันธุ์ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานฯ


1.jpg
5.jpg
4.jpg
6.jpg
8.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้