ศอ. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัวชาว ศอ. ร่วมกันสวดมนต์ เจริญภาวนา สรงน้ำพระพุทธรูป
และรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร ศอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นศิริมงคล
สร้างความผาสุก และความผูกพันภายในองค์กร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


1.1.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.1.jpg
9.jpg
10.jpg
11.1.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
19.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้