​ศอ. ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2562 (สัญจร ครั้งที่ 1/2562) โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. หาดใหญ่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ F.M. 88 MHz อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว: พัชรีIMG_4831.jpg
IMG_4842.jpg
IMG_4969.jpg
IMG_4984.jpg
IMG_4991.jpg
IMG_5044.jpg
IMG_5067.jpg
IMG_5078.jpg
IMG_5088.jpg
IMG_8922.jpg
IMG_8989.jpg
IMG_9087.jpg
IMG_9094.jpg
IMG_9105.jpg
IMG_9123.jpg
IMG_9129.jpg
IMG_9163.jpg
IMG_9166.jpg
IMG_9178.jpg