ศอ.ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดศูนย์ฯ ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานศูนย์ฯ และพัฒนาพื้นที่รกร้าง เพื่อเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อส่วนรวม และเพิ่มความสามัคคีของคนภายในองค์กร

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


1.jpg
2.jpg
IMG_1098.jpg
IMG_1108.jpg
IMG_1111.jpg
IMG_1118.jpg
IMG_1127.jpg
IMG_1130.jpg
IMG_1143.jpg
IMG_1271.jpg
IMG_1274.jpg
IMG_1288.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้