นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศอ.

ในช่วงวันที่ 4-6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.30 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้ควบคุม จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จำนวน 339 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยมีข้าราชการแต่ละส่วนฯ บรรยายในหัวข้อดังนี้ 1.บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้นโดยมี นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน เป็นผู้บรรยาย 2.บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศชั้นบนโดยมี นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน และนางสาวศตพร ยวงมณี พนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน เป็นผู้บรรยาย 3.บรรยายเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศโดยมี นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยาย

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
IMG_0630.jpg
IMG_0680.jpg
IMG_0690.jpg
IMG_0712.jpg
IMG_0736.jpg
IMG_0754.jpg
IMG_0890.jpg
IMG_1181.jpg
IMG_1209.jpg
IMG_1231.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com