ศอ. ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจเครือข่ายกลุ่มทำนา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ลงพื้นที่พบปะและทำการสำรวจความพึงพอใจจากการได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของเครือข่ายกลุ่มทำนา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านม่วงใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


01.jpg
IMG_1817.jpg
IMG_1818.jpg
IMG_1824.jpg
IMG_1828.jpg
IMG_1854.jpg
IMG_1871.jpg
IMG_1898.jpg
IMG_1919.jpg
IMG_1922.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com