ศอ.ดำเนินการเครือข่ายอุตุฯ ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม


เมื่อวัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.00 น. คณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้ภาคประชาชนและครือข่ายอุตุนิยมวิทยาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนำโดยนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจความต้องการ ปัจจัยพื้นฐาน และประเมินความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมของกลุ่มเครือข่ายอุตุฯ ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมของอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสมุนไพรสูตรโบราณบ้านนาสีทอง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ภาพ / ข่าว : ชวนพิศ


IMG_2730.jpg
IMG_2733.jpg
IMG_2767.jpg
IMG_2776.jpg
IMG_2796.jpg
IMG_2834.jpg
IMG_2848.jpg
IMG_2853.jpg
IMG_2856.jpg
IMG_2861.jpg
IMG_2875.jpg
IMG_2877.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้