​ศอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2563เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ซี อี โอ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้นำเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝนในปี 2562 และ 2563 และคาดหมายสภาพอากาศในฤดูร้อนให้แก่ที่ประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ให้ความสนใจ และนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา สำหรับการวางแผนจัดการน้ำต่อไป

ภาพ /ข่าว : ชวนพิศ ฯ


คกก.ลุ่มน้ำ163_๒๐๐๒๒๐_0023.jpg
คกก.ลุ่มน้ำ163_๒๐๐๒๒๐_0044.jpg
คกก.ลุ่มน้ำ163_๒๐๐๒๒๐_0048.jpg
คกก.ลุ่มน้ำ163_๒๐๐๒๒๐_0066.jpg
คกก.ลุ่มน้ำ163_๒๐๐๒๒๐_0136.jpg
คกก.ลุ่มน้ำ163_๒๐๐๒๒๐_0137.jpg
คกก.ลุ่มน้ำ163_๒๐๐๒๒๐_0142.jpg
คกก.ลุ่มน้ำ163_๒๐๐๒๒๐_0144.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com