นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 ศึกษาดูงาน ณ ศอ.


เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ตามลำดับ


ภาพ: นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว: พัชรี


IMG_4351.jpg
IMG_4359.jpg
IMG_4362.jpg
IMG_4369.jpg
IMG_4374.jpg
IMG_4410.jpg
IMG_4420.jpg
IMG_4429.jpg
IMG_4457.jpg
IMG_4475.jpg
IMG_4481.jpg
IMG_4494.jpg
IMG_4513.jpg
IMG_4520.jpg
IMG_4613.jpg
IMG_4642.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้