ศอ.เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า

เมื่อวัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนายโชคชัย ชุมนุ้ย รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายโชคชัย ขุนสะดับ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ หอประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการนี้มีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกิจกรรมฯ และมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างเป็นตัวแทนกลุ่มเจ้าภาพขึ้นกล่าวรายงาน โดยกิจกรรมฯ ครั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ

ภาพ : ชวนพิศ / ข่าว : นักศึกษาฝึกงาน


2.JPG
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้