ศอ. จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ"

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ศอ. ได้มีการจัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การแปรภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ"
โดยมีข้าราชการ ศอ. จากส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และกลั่นกรอง ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงหลักการและเหตุผล
ของการแปรภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


ภาพ :ชานุพงษ์ / ข่าว: พัชรี


IMG_6789.jpg
IMG_6790.jpg
IMG_6792.jpg
IMG_6798.jpg
IMG_6800.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้