ศอ. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของเครือข่ายฯ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย ผู้อำนวยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม พร้อมด้วย คณะทำงานกลุ่มเครือข่ายฯ ศอ. ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการกับกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีร่วม อ.สทิงพระ จ.สงขลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ โหนด นา เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิกภายในกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำนาในพื้นที่

ภาพ : อนุชา / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg
IMG_7577.jpg
IMG_7587.jpg
IMG_7591.jpg
IMG_7605.jpg
IMG_7617.jpg
IMG_7619.jpg
IMG_7646.jpg
IMG_7670.jpg
IMG_7676.jpg
IMG_7687.jpg
IMG_7697.jpg
IMG_7701.jpg
IMG_7705.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com