ศอ. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของเครือข่ายฯ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย ผู้อำนวยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม พร้อมด้วย คณะทำงานกลุ่มเครือข่ายฯ ศอ. ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ”การบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำนาข้าวแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายกลุ่มนาข้าว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา” ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองเสาธง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิกภายในกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการใช้องค์ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำนาในพื้นที่ ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการทำนาในพื้นที่

ภาพ : พัชรี / ข่าว : ชานุพงษ์


เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_0.jpg
เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_1.jpg
เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_2.jpg
เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_3.jpg
เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_9.jpg
เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_10.jpg
เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_12.jpg
เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_13.jpg
เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_27.jpg
เครือข่ายรัตภูมิ_๒๐๐๗๑๕_29.jpg
IMG_8077.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com