เปิด ”การประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563” ณ ศอ.


เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ศอ.เป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่ ในพิธีเปิด ”การประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563” โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วยราชการต่างๆ เข้าร่วมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง สถาณการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาพ: ชานุพงษ์/ข่าว: พัชรี


IMG_9745.jpg
IMG_9746.jpg
IMG_9747.jpg
IMG_9767.jpg
IMG_9771.jpg
IMG_9776.jpg
IMG_9786.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com