ศอ.เข้าร่วมเปิด ”การประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564”


เมื่อวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมข้าราชการในสังกัด จัดพิธีเปิด ”การประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564” ณ ประชุมเอกพิรุณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะทำงานฯ กล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง สถาณการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว: ชานุพงษ์


11.jpg
12.jpg
13.jpg
IMG_8691.jpg
IMG_8742.jpg
IMG_8751.jpg
ผ.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้