ศอ.ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day จิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จำนวน 20 คน ได้ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day จิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยได้ร่วมปรับปรุงจุดต้อนรับและบริการข้อมูล เพื่อความเรียบร้อยและสะดวกต่อผู้มารับบริการ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_0779.jpg
IMG_0788.jpg
IMG_0799.jpg
IMG_0805.jpg
IMG_0808.jpg
IMG_0816.jpg
IMG_0822.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com