ผอ.ศอ. ตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (สะเดา)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ผอ.ศอ.) พร้อมด้วยคณะข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (สะเดา) อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อรับติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคภายในสถานี

ภาพ : โชคชัย / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_0879.jpg
IMG_0883.jpg
IMG_0887.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com