ผอ.ศอ. เป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลคลองแห

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 วลา 13.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ผอ.ศอ.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการเฝ้าระวัง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการแจ้งเตือนภัย ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ : โชคชัย / ข่าว : วาสนา


1.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้