ศอ.จัดโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำโดย
นายจิรศักดิ์ ทองสันติ ผอ.สท. นายโชคชัย ชุมนุ้ย นอต.ชก.พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ศอ.
ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านไร่ วัดบางธน
ตำบลบ้านพรุ และวัดทุ่งปรือ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม
อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป


LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_3.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_6.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_13.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_20.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_24.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_25.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_29.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_59.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_62.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_72.jpg
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา 65 วัดบ้านไร่ วัดบางธน ว_91.jpg
download.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้