ศอ. ร่วมประชุมโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นำโดย นายปวริศร เพชรรัตน์ ผส.ตต. พร้อมด้วย นายพิชัย วงษ์แปลง ผส.อต.สงขลา
และข้าราชการ ศอ. เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)
ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


1.jpg
3.jpg
4.jpg
2.3.jpg
7.jpg
5.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com