ผอ.ศอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสนามบินหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ในที่ประชุมได้กล่าวถึง โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หัวทางวิ่งด้าน 08/2 ,การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบของ กพท.,การซ้อมแผนฉุกเฉิน ของสนามบินเต็มรูปแบบและรวมไปถึงมาตรฐานการให้บริการภาคพื้น


113988.jpg
113991.jpg
113992.jpg
113994.jpg
113995.jpg
113997.jpg
113999.jpg
114001.jpg
114004.jpg
114005.jpg
114026.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้