ศอ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และข้าราชการศูนย์อุตุฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณตลาดน้ำคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี และร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา โยน EM ball
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทำความสะอาดภายในบริเวณตลาดน้ำคลองแห และเก็บวัชพืช/ขยะมูลฝอยในลำน้ำคลองแห
ทั้งนี้การทำกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


52843_1.jpg
566163.jpg
566166.jpg
566222.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 28765 ตลาดน้ำคลองแห_๒๒๐๗๒๘_11.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 28765 ตลาดน้ำคลองแห_๒๒๐๗๒๘_10.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 28765 ตลาดน้ำคลองแห_๒๒๐๗๒๘_22.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 28765 ตลาดน้ำคลองแห_๒๒๐๗๒๘_24.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 28765 ตลาดน้ำคลองแห_๒๒๐๗๒๘_31.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 28765 ตลาดน้ำคลองแห_๒๒๐๗๒๘_34.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 28765 ตลาดน้ำคลองแห_๒๒๐๗๒๘_39.jpg
566171.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com