ศอ.ร่วมประชุมกับหน่วยงาน ปภ.สงขลา เพื่อเตรียมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาระดับชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน ปภ.สงขลา เพื่อเตรียมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บูรณาการหน่วยงานสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต
นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายอำเภอ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา / ข่าว : นฤมล


3.jpg
4.jpg
6.jpg
IMG_0153.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้