ผอ.ศอ.ร่วมบันทึกรายการ กับช่อง NBT ในประเด็น “การเข้าสู่ฤดูฝนภาคใต้”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ร่วมบันทึกรายการ กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (NBT สงขลา)
ในรายการ “ยินดีมีเรื่อง”โดยในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ.ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็น การเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ ,
ปรากฏการณ์ลานีญ่า,รูปแบบของฝนคล้ายปีไหน อย่างไร? , ปีนี้พายุหมุน เขตร้อนจะเข้ามามีบทบาทต่อภาคใต้กี่ลูก? ,
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีการบูรณการข้อมูลกันอย่างไร
ตลอดไปถึงได้แนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยาตามช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
อ.เมือง จ.สงขลา โทร 074-311760


1.jpg
LINE_ALBUM_10252022_๒๒๑๐๒๕_0.jpg
LINE_ALBUM_10252022_๒๒๑๐๒๕_5.jpg
LINE_ALBUM_10252022_๒๒๑๐๒๕_12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet