ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย ชุมนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ
และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
โดยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวสุนารี บุญชุบ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


1.jpg
313914906_666521918378945_8020633085100036380_n.jpg
313924189_666521891712281_1419980304705691552_n.jpg
313879448_666521921712278_2763518973764521974_n.jpg
313892559_666522231712247_2215082977786329398_n.jpg
313986733_666522065045597_9021158609896659621_n.jpg
313988127_666522271712243_3075054499343805695_n.jpg
314011666_666522131712257_1446277750827888915_n.jpg
313873126_666522115045592_1383631955337320125_n.jpg
313920323_666522198378917_5493253927376843446_n.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้