ศอ.ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ”


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เข้าร่วมพิธีเปิด
“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา” ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือให้ทันสถานการณ์ ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณะภัยทุกรูปแบบ
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยมีนายชอบ บิณกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องประชุมกันเกรา 3 สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้