ศอ. ร่วมเสวนารายการ “ติดตามสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่าช่วงหน้าฝน จังหวัดสงขลา”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เข้าร่วมเสวนารายการ
“ติดตามสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่าช่วงหน้าฝน จังหวัดสงขลา”เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแผนป้องกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
และสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนในการปรับตัว ป้องกันและรับมือในช่วงหน้าฝน
ณ ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM 88.0 MHz


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้