ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ าเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง รัตภูมิ บางกล่ า
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °C.


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
Post Date: 22 พฤษภาคม 2560
ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง read more ...
Post Date: 20 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60 ศอ.ส่งผู้แทน นำโดย นายเรืองศิลป์ อัดโดดร ผอ.ฝส.และข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วัน “อาภากร” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ read more ...
Post Date: 19 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 60 ผอ.ศอ.นำข้าราชและลูกจ้าง ศอ.ร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์อันดามัน-อ่าวไทยครั้งที่ 11 ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน read more ...
Post Date: 22 เมษายน 2560
ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ศอ.จัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยงานนี้ ท่าน ผอ.ศอ.ร่วมกับข้าราชการผูกผ้าขาวม้าร่วมในพิธี read more ...
Post Date: 22 เมษายน 2560
read more ...

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.