ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 24 (24/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 25 (25/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 21 (21/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 22 (22/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 20 (20/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561
Post Date: 9 มกราคม 2561
read more ...
Post Date: 1 มกราคม 2561
read more ...
Post Date: 27 ธันวาคม 2560
read more ...
Post Date: 22 ธันวาคม 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 read more ...
Post Date: 14 ธันวาคม 2560
read more ...

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.