ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง
สะเดา และนาทวี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 25 (86/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 23 (84/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 24 (85/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 19 (80/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 20 (81/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
Post Date: 24 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายวีระชัย อุปลา ผอ.สส. และทีมประชาสัมพันธ์ ศอ. เข้าร่วมกิจกรรม และจัดนิทรรศการความรู้อุตุนิยมวิทยา เครื่องมือตรวจอากาศ และภัยธรรมชาติ เนื่องในวัน "จุลสมัยวิชาการ" ณ โรงเรียนจุลสมัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา read more ...
Post Date: 4 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 84 คน มาศึกษาดูงาน ณ ศอ. read more ...
Post Date: 4 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ. นำข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี read more ...
Post Date: 4 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ศอ. ร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา และปิดศูนย์เตือนภัยฯ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอกพิรุณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก read more ...
Post Date: 29 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน มาศึกษาดูงาน ณ ศอ. read more ...

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.