ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ประกาศเตือนภัย
หัวข้อประกาศ เมื่อวันที่
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 25 (25/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 24 (24/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 23 (23/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 22 (22/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 21 (21/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 20 (20/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 19 (19/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 18 (18/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 17 (17/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 16 (16/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 15 (15/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 14 (14/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 13 (13/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 12 (12/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 11 (11/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 10 (10/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 9 (9/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 8 (8/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 7 (7/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 6 (6/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 5 (5/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 4 (4/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 3 (3/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 9 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 2 (2/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 9 มกราคม 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 1 (1/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 9 มกราคม 2561
เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2560 24 ตุลาคม 2560


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.