ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง
สะเดา และนาทวี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


ประกาศเตือนภัย
หัวข้อประกาศ เมื่อวันที่
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 25 (86/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 24 (85/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 23 (84/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 22 (83/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 21 (82/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 20 (81/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 19 (80/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 18 (79/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 17 (78/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 16 (77/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 15 (76/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 14 (75/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 13 (74/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 12 (73/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 11 (72/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 10 (71/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 9 (70/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 8 (69/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 7 (68/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 6 (67/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 5 (66/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 4 (65/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 3 (64/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 9 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 2 (63/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 9 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 1 (62/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 8 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเริ่มต้นฤดูหนาว ปี พ.ศ.2559 3 พฤศจิกายน 2559


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.