ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอเมือง บางกล่ำ ควนเนียง หาดใหญ่
สะเดา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ประกาศเตือนภัย
หัวข้อประกาศ เมื่อวันที่
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 11 (151/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนหนักภาคใต้ 17 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 10 (150/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนหนักภาคใต้ 17 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 9 (149/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนหนักภาคใต้ 16 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 8 (148/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนหนักภาคใต้ 16 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 7 (147/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 6 (146/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 5 (145/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 4 (144/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 3 (143/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 2 (142/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 ธันวาคม 2561
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 1 (141/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 ธันวาคม 2561


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.