ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 28 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °C.


ประกาศเตือนภัย
หัวข้อประกาศ เมื่อวันที่
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 32 (59/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 25 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 31 (58/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 24 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 30 (57/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 24 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 29 (56/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 24 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 28 (55/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 24 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 27 (54/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 23 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 26 (53/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 23 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 25 (52/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 22 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 24 (51/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 22 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 23 (50/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 21 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 22 (49/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 21 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 21 (48/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 20 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 20 (47/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 20 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 19 (46/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 20 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 18 (45/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 20 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 17 (44/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 19 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 16 (43/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 19 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 15 (42/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 19 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 14 (41/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 18 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 13 (40/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 18 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 12 (39/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 18 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 11 (38/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 18 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 10 (37/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 17 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 9 (36/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 17 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 8 (35/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 17 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 7 (34/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 16 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 6 (33/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 16 มกราคม 2560
เรื่อง ชี้แจงข่าวลือเรื่องพายุที่จะเข้าภาคใต้ ในอีก 36 ชั่วโมงข้างหน้า 16 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 5 (32/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 16 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 4 (31/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 16 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 3 (30/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 15 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 2 (29/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 15 มกราคม 2560
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 1 (28/2560) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 14 มกราคม 2560
ประกาศเริ่มต้นฤดูหนาว ปี พ.ศ.2559 3 พฤศจิกายน 2559


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.