ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


แสดงข้อมูลทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์(สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์)
ขายทอดตลาดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอร์รี่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุย
ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุย
ประกาศประกวดราคาก่อส้รางบ้านพักระดับ 3 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26 ธันวาคม 2559-4
ประกาศประกวดราคาก่อส้รางบ้านพักระดับ 3 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26 ธันวาคม 2559-3
ประกาศประกวดราคาก่อส้รางบ้านพักระดับ 3 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26 ธันวาคม 2559-2
ประกาศประกวดราคาก่อส้รางบ้านพักระดับ 3 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26 ธันวาคม 2559-1
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ สตอ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 ธันวาคม 2559-4
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ สตอ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 ธันวาคม 2559-3
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ สตอ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 ธันวาคม 2559-2
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ สตอ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 ธันวาคม 2559-1
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ 2 พฤศจิกายน 2559-4
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ 2 พฤศจิกายน 2559-3
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ 2 พฤศจิกายน 2559-2
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ 2 พฤศจิกายน 2559-1
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 พฤศจิกายน 2559-4
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 พฤศจิกายน 2559-3
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 พฤศจิกายน 2559-2
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 พฤศจิกายน 2559-1
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 2 พฤศจิกายน 2559-3
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 2 พฤศจิกายน 2559-2
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 2 พฤศจิกายน 2559-1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและตัดหญ้า 27 ตุลาคม 2559-3
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและตัดหญ้า 27 ตุลาคม 2559-2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและตัดหญ้า 27 ตุลาคม 2559-1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 27 ตุลาคม 2559-5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 27 ตุลาคม 2559-4
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 27 ตุลาคม 2559-3
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 27 ตุลาคม 2559-2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 27 ตุลาคม 2559-1
ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2559-13
ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2559-12
ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2559-11
ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2559-10
ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2559-9
ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2559-8
ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2559-7
ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2559-6


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.