ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง
สะเดา และนาทวี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 
พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า   ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น
 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้แล้ว ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ
2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่ 26 ก.พ.-2 มี.ค.60


ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
 

ท้องฟ้าแจ่มใส

ท้องฟ้าโปร่ง

เมฆบางส่วน

เมฆเป็นส่วนมาก

เมฆมาก

ฝนบางพื้นที่

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ

ฝนฟ้าคะนองกระจาย

ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป

คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คลื่นสูง 1-2 เมตร

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อากาศร้อน

อากาศร้อนจัด

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.