ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 28 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °C.


พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก
วันที่ 25 มกราคม 2560
พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า  ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่
และหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สำหรับอ่าวไทยตอนบน
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ   มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
(รายละเอียดตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 32 (59/2560))
        
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นไป มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงมา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ท้องฟ้าแจ่มใส

ท้องฟ้าโปร่ง

เมฆบางส่วน

เมฆเป็นส่วนมาก

เมฆมาก

ฝนบางพื้นที่

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ

ฝนฟ้าคะนองกระจาย

ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป

คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คลื่นสูง 1-2 เมตร

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อากาศร้อน

อากาศร้อนจัด

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.