ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอเมือง บางกล่ำ ควนเนียง หาดใหญ่
สะเดา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตั้งแต่เวลา  01.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา  01.00
 น. วันพรุ่งนี้
 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง  บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้ มีกำลังอ่อนลง
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นไป : มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา : มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
 

ท้องฟ้าแจ่มใส

ท้องฟ้าโปร่ง

เมฆบางส่วน

เมฆเป็นส่วนมาก

เมฆมาก

ฝนบางพื้นที่

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ

ฝนฟ้าคะนองกระจาย

ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป

คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คลื่นสูง 1-2 เมตร

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อากาศร้อน

อากาศร้อนจัด

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.